6 sản phẩm chính của Thiên Giang

Bê tông nhẹ kết cấu cường độ cao Thiên Giang – TGC® (dỡ cốp pha sau 48 giờ đổ bê tông) Bê tông Polymer TGPE-SB01 (sau 2 giờ đạt mác 500, đạt mác 700 sau 24 giờ) Bê tông nặng mác cao sử dụng phụ gia TGMC (Mác bê tông: […]

Close Bitnami banner
Bitnami